PHP Manual
/
Sicurezza

Addcslashes

22. 08. 2019

Obsah článku

Supporto PHP4, PHP5

addcslashes - stringa di slash in stile C

Descrizione

string addcslashes (string $str, string $charlist)

Restituisce una stringa con backslash prima dei caratteri specificati nel parametro charlist.

Parametri

str Stringa di testo

Cartella

caratteri da rimuovere. Se charlist contiene i caratteri \n, \r, e altri, sono convertiti in stile C. Altri caratteri ASCI non alfanumerici di lunghezza inferiore a 32 e superiore a 126 cambiano.

Quando definite una sequenza di caratteri in un argomento charlist, assicuratevi di sapere quali caratteri mettete come inizio e fine dell'intervallo.

echo addcslashes('foo[ ]', 'A..z');
// Valori: \f\o \o \o[ \o \o]
// Rimuove tutte le lettere minuscole e maiuscole

Valori di ritorno

Restituisce la stringa modificata.

Esempio

$escaped = addcslashes($not_escaped, "\0..\37!@\177..\377");

charlist \0..\37!@\177..\377, rimuove tutti i caratteri con codice ASCII tra 0 e 31.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024